Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.

GRODWiK sp. z o. o.

Siedziba spółki:
Tarnów Grodkowski 46d

Adres korespondencyjny:
Tarnów Grodkowski 46d, 49-200 Grodków

Telefon centrali:
77 415 55 85
77 415 54 32

Zgłaszanie awarii po godz. 15:00
- tel. kom. 660459448

Telefony wewnętrzne:
Sekretariat - 20
Wiceprezes ds. Technicznych - 21
Główna Księgowa - 24
Windykacja - 25
Dział Techniczny - 28
Zaopatrzenie - 29
Dyspozytor oczyszczalni ścieków - 26
Dział Zbytu - 27

Fax: 77 415 55 85 / wew. 31

Adres e-mail: grodwik@grodwik.pl

KASA czynna w dni robocze w godzinach od 7.15 do 14.45


Osoby upoważnione do kontaktów z Odbiorcami:

1. Violetta Jeleń - Dział Zbytu - tel. 77 4155585 w. 27
Adres e-mail: dz_zbytu@grodwik.pl
upoważniona do kontaktów w sprawach:
- wniosków o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków
- odczytów stanów wodomierzy
- prognoz zużycia wody
- korekt prognoz zużycia
- faktur za wodę i/lub ścieki, za opróżnianie szamb i innych usług


Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

2. Zbigniew Kubański - Dział Techniczny - tel. 77 4155585 w. 28 kom. 604423638
Adres e-mail: dz_techn@grodwik.pl
upoważniony do kontakótw w sprawach:
- wydania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do zewnętrznej sieci wod.-kan.
- zlecania wykonania prac
- zlecenia wynajmu sprzętu
- odbiorów technicznych
- montażu wodomierzy (głównych, podliczników i odliczników)
- jakości wody dostarczanej Odbiorcom

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

3.  Anita Bil – Dział Księgowości – tel.  77 4155585 w. 25 upoważniona do kontaktów w sprawach:
- obsługi płatności,
- informacji o bieżących rachunkach i płatnościach,
- upomnienia,
- windykacja należności.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

Formularz kontaktowy

Data stworzenia : 2016-03-18 08:12 Autor : Administrator Data publikacji : 2016-03-18 08:12 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-09 11:55 Osoba modyfikująca : Administrator