Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.

GRODWiK sp. z o. o.

Siedziba spółki:
Tarnów Grodkowski 46d

Adres korespondencyjny:
Tarnów Grodkowski 46d, 49-200 Grodków

Telefon centrali:
77 415 55 85
77 415 54 32

Zgłaszanie awarii po godz. 15:00 i w dni wolne:
- tel. kom. 660459448

Telefony wewnętrzne:
Sekretariat - 20
Wiceprezes ds. Technicznych - 21
Główna Księgowa - 24
Windykacja - 25
Dział Techniczny - 28
Zaopatrzenie - 29
Dyspozytor oczyszczalni ścieków - 26
Dział Zbytu - 27

Fax: 77 415 55 85 / wew. 31

Adres e-mail: grodwik@grodwik.pl

KASA czynna w dni robocze w godzinach od 7.15 do 14.45

Osoby upoważnione do kontaktów z Odbioracami:

1.     Violetta Jeleń - Dział Zbytu - tel. 77 415 55 85 w. 27

Adres e-mail: dz_zbytu@grodwik.pl

upoważniona do kontaktów w sprawach:
- zawierania i rozwiązywania umów na dostawę wody i/lub odbiór ścieków,
- przyjmowania zgłoszeń o stanach wodomierzy,
- prognoz zużycia wody,
- korekt prognoz zużycia,
- wystawiania faktur za wodę i/lub ścieki, za opróżnianie szamb.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00

 

2.     Magda Seemann - Dział Zbytu - tel. 77 415 55 85 w. 27

Adres e-mail: m.seemann@grodwik.pl

upoważniona do kontaktów w sprawach:
- zawierania i rozwiązywania umów na dostawę wody i/lub odbiór ścieków,
- przyjmowania zgłoszeń o stanach wodomierzy,
- prognoz zużycia wody,
- korekt prognoz zużycia,
- wystawiania faktur za wodę i/lub ścieki, za opróżnianie szamb.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00

 

3.   Zbigniew Kubański - Dział Techniczny - tel. 77 415 55 85 w. 28 kom. 604423638

Adres e-mail: dz_techn@grodwik.pl


upoważniony do kontaktów w sprawach:
- warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do zewnętrznej sieci wod.-kan.,
- uzgadniania projektów,
- zlecania wykonania prac,
- zlecenia wynajmu sprzętu,
- odbiorów technicznych,
- montażu wodomierzy (głównych, podliczników i odliczników),
- jakości wody dostarczanej Odbiorcom,
- zgłoszeń o przystąpieniu do wykonania podłączenia do sieci wod.-kan. .

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00

 

4.    Monika Daszkiewicz – Dział Księgowości – tel.  77 415 55 85 w. 25

Adres e-mail: m.daszkiewicz@grodwik.pl

upoważniona do kontaktów w sprawach:
- obsługi płatności,
- informacji o bieżących rachunkach i płatnościach,
- upomnienia,
- windykacja należności.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00

 

5.    Jacek Kaflowski – Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Adres e-mail: iod@grodwik.pl

Upoważniony do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych.

Formularz kontaktowy

Data stworzenia : 2016-03-18 08:12 Autor : Administrator Data publikacji : 2016-03-18 08:12 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-07 12:09 Osoba modyfikująca : Administrator